چاپ کردن این صفحه

قلم کوتر

.جهت بریدن بافت و سوزاندنرگ‌های خونی از دستگاهی به نام الکتروکوتر (به انگلیسیElectrocauter) استفاده می‌شود